Bol B.V.

Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.

Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel (1) heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties – zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Vanaf 1 april 2023 start de overheid met een brede voorlichtingscampagne over de noodzaak van deze nieuwe regelgeving en over de verplichtingen voor installatie- en onderhoudsbedrijven enerzijds en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties anderzijds. Bol B.V. Installatietechniek wil haar eigen klanten informeren over de gevolgen van deze wet.

Bij Bol B.V. Installatietechniek staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij speciale examens moeten afleggen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling.

Wat betekent dit voor u?

Met het inhuren van Bol B.V. Installatietechniek voor installatie, reparatie of onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan de wet. De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij slechts gedeeltelijk aan u door.

Een ander punt van aandacht zijn de rookmelders. Vanaf 1 juli 2022 zijn deze verplicht gesteld. Voor nieuwbouwhuizen is dat al zo sinds 2003, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. En ook in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt moet een rookmelder hangen. Wanneer u vanaf 1 juli 2022 geen rookmelders had, riskeert u een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Al met al veel wijzigingen in de nieuwe regelgeving.

Zie ook: https://www.echteinstallateur.nl/ (vul uw postcode in en vink het vakje aan CO)

(1) Het stelsel Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide is opgenomen in het Bouwbesluit 2012: Staatsblad 2020, 348 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Kom bij ons werken als