Bol B.V.

Ventilatie

Een groot deel van ons leven brengen wij binnenshuis door. Het leefklimaat in de woning dient daarom ook goed te zijn, mensen met bijvoorbeeld chronische aandoeningen zijn sterk afhankelijk van een goed leefklimaat. Om een gezond binnenmilieu te krijgen is een goede ventilatie van groot belang. Door de ventilatie komt schone en verse lucht van buiten in onze woning. Tevens wordt oude en vervuilde lucht naar buiten gewerkt. Een gemiddeld gezin produceert dagelijks zo’n 12 liter vocht (ademen, transpiratie, douchen en koken) dat door middel van ventilatie de woning moet verlaten. Zonder ventilatie hopen schadelijke stoffen zich op in uw woning, die kunnen lijden tot klachten als hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergische reacties. Tevens kunnen vervelende vochtproblemen ontstaan zoals beslagen ramen, muffe lucht in huis en schimmels.

Veelgestelde vragen

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1  De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is.
Stand 2 De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  
Stand 3 Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook ’s nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Hoewel het fysiek mogelijk is om een wasdroger op een ventilatiesysteem aan te sluiten, raden wij u dit ten stelligste af. Er zou in dit geval te veel vocht en stof in de leidingen komen en dit kan ernstige gevolgen hebben voor de goede werking van het ventilatiesysteem.

Het ventilatiesysteem is nagenoeg het enige in huis waar nog geen aandacht aan wordt besteed. De ramen zeem je eens in de zoveel tijd en de buitenkant geef je een keer een linkje verf. En zo zijn er nog meer voorbeelden op te noemen. Maar het ventilatiesysteem is daar al aan gedacht? In de meeste gevallen niet. Iedereen maakt wel eens ventielen schoon, maar verder dan dit wordt vaak er niet gekeken. Terwijl de ergste vervuiling zich toch in de kanalen bevindt. Daarom is het ook belangrijk dat de kanalen ook onderhoud krijgen en ook de ventilator is heel belangrijk. Een niet goed werkende ventilator vermindert de werking van het systeem enorm, zo niet helemaal.

In de kanalen zit vaak stof met bacteriën en schimmels. Op den duur zit het gehele systeem verstopt en kan er geen lucht meer doorheen. Het vocht blijft dan nog langer in huis. Te veel vocht in huis is niet goed, het kan materialen zoals muren, kozijnen, vloeren en andere gevoelige materialen en apparatuur aantasten.

Meer veelgestelde vragen

Kom bij ons werken als