Bol B.V.

Voor wie?

Dienstverlening op maat
Naast de reguliere service biedt Bol BV meer mogelijkheden. Alle oplossingen zijn gebaseerd op optimale kostenbeheersing en minimale overlast voor uw huurders. Bol BV kan met u elke vorm van dienstverlening bespreken en vrijwel altijd invullen. Het complexmatig onderhoud aan CV ketels in uw woningen of het op tijd en binnen budget onderhouden van installaties in mutatiewoningen, Bol BV heeft decennia lange ervaring met klanten om dit succesvol in te vullen. Samen met u bekijken we de strategische woningportefeuille en stellen hier een onderhoudsplan voor samen. Het plan beschrijft het preventieve en correctieve beheer van zowel de individuele en collectieve installaties. Gebaseerd op de kennis en ervaring is een plan direct pragmatisch te realiseren met als uitgangspunten duurzaam leef comfort verbeterend en woonlasten verlagend.

40 jaar kennis en expertise
Bewoners willen geen overlast en zeker geen hogere woonlasten ervaren. Dankzij de expertise binnen ons bedrijf en de jarenlange ervaringen met onze streng geselecteerde leveranciers, kunnen we innovatieve en klant specifieke oplossingen aanbieden. Een bewezen communicatieplan naar uw bewoners zorgt voor tevreden klanten. De kennis en ervaring van CV oplossingen uit de afgelopen jaren zijn geanalyseerd en opgeslagen in de Bol BV database. Binnen een handomdraai is met hulp van onze experts en de database een weldoordacht CV beheersplan op te stellen. Goed doordacht en bewezen.

Kom bij ons werken als