Bol B.V.

Abonnement B: onderhoud warmwater apparaat

Dit abonnement houdt in:

  • Het eenmaal per 12 maanden uitvoeren van de noodzakelijk controle volgens de gasketelwet.
  • Reinigen van de branders indien voorgeschreven.
  • Het controleren van de door de fabrikant opgegeven branderdruk, aansteekgas en taphoeveelheid met temperatuur.
  • Controleren op werking van de apparatuur.
  • Visuele controle op lekkage in het apparaat.
  • Het proefstoken met het warmwaterapparaat.

Kleine herstelwerkzaamheden tijdens het onderhoud waarbij geen nieuwe onderdelen worden gebruikt, worden beschouwd als normale onderhoudswerkzaamheden. Indien blijkt dat er onderdelen vernieuwd moeten worden, als gevolg van slijtage of defect, zullen wij in overleg met u de onderdelen vervangen en worden deze in rekening gebracht.

  • Bij het vervangen van onderdelen in of buiten het apparaat, zullen de onderdelen en het arbeidsloon berekend worden tegen het dan geldende tarief.

Bij storingen aan het WW apparaat of installatie worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. Bij storingen of reparaties, buiten het regulieren onderhoud, worden de materialen en het arbeidsloon in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief.

Het verhelpen van warmwater storingen binnen 48 uur na melding vóór 17.00 uur. Getracht zal worden de storing dezelfde dag te verhelpen.

In de zomerperiode van 1 mei tot 1 september rijden wij geen avond- of weekenddiensten voor warmwaterstoringen, bij calamiteiten zijn wij altijd bereikbaar op ons storingsnummer.

Tel: 0182 – 54 10 41

De kosten voor dit abonnement bedragen € 75,00 incl. BTW per jaar per toestel.

Dit abonnement is alleen mogelijk in combinatie met abonnement A.

Nieuwe klanten betalen bij het afsluiten van een onderhoudsabonnement bij de eerste controle beurt eenmalig voorrijkosten van € 51,- incl. BTW als u binnen een straal van 10 km rond Gouda woont en daarbuiten rekenen wij € 95,- incl. BTW.

Kom bij ons werken als