Bol B.V.

Collectieve CV installaties

Bol BV realiseert zich, zeker vanuit haar lange historie rond advies, beheer en onderhoud, als geen ander dat ieder bedrijf eigen specifieke eisen en wensen heeft. Daarom ‘kneden’ wij onze organisatie daar omheen en bepalen vanuit die positie het plan van aanpak dat u past.

Centraal in het proces staat ongetwijfeld het bouwen aan een goede relatie. Daarom geven wij u één aanspreekpunt, waar u al uw vragen, opmerkingen, etc. kunt neerleggen. Daarnaast werken uw mensen zoveel mogelijk met ‘vaste’ monteurs binnen onze organisatie, hetgeen het persoonlijke contact verder optimaliseert en kan leiden tot een verstandhouding waarin ‘één woord’ voldoende is om elkaar te begrijpen.

Na opdracht plannen wij het liefst een gesprek met alle betrokkenen. Zo komen alle wensen direct op tafel. Daarna vindt eventueel een inventarisatie plaats van de installaties om de staat waarin deze verkeren te bepalen.

Dit noemen we de nul-meting en is de referentie naar de toekomst. Op basis van onze bevindingen leggen we u vervolgens een zeer gedetailleerde onderhoudsplanning voor. Zo krijgt u vanaf dag 1 inzicht in onze activiteiten. Wijzigingen kunnen vroegtijdig worden doorgevoerd, zodat bijvoorbeeld de gewone bedrijfsvoering niet wordt verstoord.

Om u ook in-de-tijd goed inzicht te geven in onze werkzaamheden, wordt door de monteurs een logboek bijgehouden. Hierin staat exact opgetekend welke werkzaamheden zijn verricht en welke bevindingen zijn gedaan.

Zo nemen wij de zorg voor de complete installatie over, terwijl u als opdrachtgever te allen tijde kunt meten of wij (blijvend) aan de vooraf gestelde eisen en wensen voldoen.

Kom bij ons werken als