Bol B.V.

Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.

Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel (1) heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties – zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Vanaf 1 april 2023 start de overheid met een brede voorlichtingscampagne over de noodzaak van deze nieuwe regelgeving en over de verplichtingen voor installatie- en onderhoudsbedrijven enerzijds en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties anderzijds. Bol B.V. Installatietechniek wil haar eigen klanten informeren over de gevolgen van deze wet.

Bij Bol B.V. Installatietechniek staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij speciale examens moeten afleggen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling.

Wat betekent dit voor u?

Met het inhuren van Bol B.V. Installatietechniek voor installatie, reparatie of onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan de wet. De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij slechts gedeeltelijk aan u door.

Een ander punt van aandacht zijn de rookmelders. Vanaf 1 juli 2022 zijn deze verplicht gesteld. Voor nieuwbouwhuizen is dat al zo sinds 2003, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. En ook in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt moet een rookmelder hangen. Wanneer u vanaf 1 juli 2022 geen rookmelders had, riskeert u een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Al met al veel wijzigingen in de nieuwe regelgeving.

Zie ook: https://www.echteinstallateur.nl/ (vul uw postcode in en vink het vakje aan CO)

(1) Het stelsel Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide is opgenomen in het Bouwbesluit 2012: Staatsblad 2020, 348 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Bewust Veilig Werken en het coronavirus

Geachte klant,

Bol B.V. installatietechniek is aangesloten bij Techniek Nederland. (voorheen Uneto-VNI). De aangesloten installatiebedrijven, technisch dienstverleners en elektrotechnische detailhandel doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd zorgen we er samen voor dat onze dienstverlening veilig kan blijven plaatsvinden. De gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun naasten staat altijd voorop.

Alle leden van Techniek Nederland zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over de vereiste hygiënische maatregelen. Wanneer installateurs hun klanten bezoeken om werkzaamheden te verrichten, houden zij zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Bol B.V. installatietechniek betreedt geen huizen van bewoners van wie bekend is dat zij het coronavirus hebben of in quarantaine zijn wegens het coronavirus. In zo’n geval maakt Bol B.V. installatietechniek een nieuwe afspraak zodra er geen gezondheidsklachten meer zijn.

Wanneer Bol B.V. installatietechniek twijfels heeft over de gezondheidstoestand van de klant (koorts, hoesten en/of kortademigheid), zullen onze monteurs het huis niet betreden.

Werkt de cv-ketel (of een ander toestel) niet meer bij een klant die het coronavirus heeft opgelopen, dan zoekt Bol B.V. installatietechniek een oplossing voor de situatie. Bol B.V. installatietechniek zal in dat geval uitsluitend na overleg met de bevoegde instanties en met beschermende maatregelen de woning betreden.

Uiteraard gelden ook voor Bol B.V. installatietechniek de algemene instructies voor persoonlijke hygiëne:

  • was regelmatig je handen en droog je handen af met papieren handdoekjes,
  • maak regelmatig je tablet, pinautomaat en telefoon schoon,
  • als je moet niezen of hoesten, doe dit in je elleboog,
  • neem papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruik weg,
  • schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • de monteur zal in overleg met u, op zijn tablet noteren dat u geen handtekening plaatst op zijn werkbon i.v.m. de hygiëne,
  • het toetsenbord van de pinautomaat kunnen we via een eenmalige beschermingshoes afdekken zodat u veilig kunt pinnen.

Met warme groet,

Bol B.V. installatietechniek

J.J.A. van Treijen
DirecteurMaatregelen tegen onveilige CV ketel

Blok wacht met maatregelen tegen onveilige CV ketel.

Er moet iets gebeuren om cv-ketels veiliger te maken, maar wat precies is nog niet helemaal duidelijk.

Minister van Stef Blok van Wonen zei tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat hij een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) afwacht, voordat hij beslist over maatregelen. Volgens voorzitter van de OVV Tjibbe Joustra vallen jaarlijks gemiddeld 10 doden door koolmonoxidevergiftiging.

Veel cv-ketels blijken niet goed geïnstalleerd. Ook laten veel mensen hun CV ketel niet goed onderhouden. Blok zei dat hij niet van plan is het jaarlijks onderhoud aan de ketels te verplichten. Daar drong de SP op aan.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wilde weten wat Blok gaat doen om de vakbekwaamheid van installateurs te vergroten. Volgens de brandweer zijn er veel beunhazen onder de installateurs. Maar de minister wil ook hier het rapport van de OVV afwachten voor eventuele nadere maatregelen. Hij wees erop dat mensen moeten opletten of de installateur goed is.

ANP / RTL Nieuws

Kom bij ons werken als