Bol B.V.

Ketelhuis

Bol BV verzorgt de volledige technische inrichting van uw ketelhuis. Vanaf het leveren en plaatsen van de verwarmingsketels tot en met het installeren van de toebehoren voor de verwarming. Van al de losse delen wordt een perfect werkend geheel gemaakt. Het enige dat wegens veiligheidsredenen wordt uitbesteed, zijn de scios keuringen. De rest van de werkzaamheden wordt door Bol BV uitgevoerd.

Renoveren

Naast zorgdragen voor een volledig nieuwe inrichting, kunt u tevens voor het renoveren van uw ketelhuis een beroep doen op onze diensten. Zo kunnen o.a. bestaande verwarmingsketels helemaal worden opgeknapt of oude ketels worden vervangen door nieuwe.

Aanpassen of uitbreiden

Uw huidige ketelhuis kunnen wij uiteraard ook aanpassen of uitbreiden. De ontwikkelingen met betrekking tot de verwarmingssystemen staan immers niet stil en daarnaast is ook uw omgeving wellicht aan groei onderhevig. Hierdoor kan uw verwarmingsbehoefte veranderen en zal uw ketelhuis moeten worden aangepast. Het is daarom fijn dat u voor al deze werkzaamheden en voor het juiste advies kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring van Bol BV.

Groot CV vermogen

Een cascadesysteem is een verwarmingssysteem waarbij meerdere CV ketels parallel worden geschakeld om een groter CV vermogen te kunnen realiseren. Het is daardoor zeer geschikt voor grote gebouwen zoals productiebedrijven, kerken, hotels, verzorgingstehuizen en kantoren. Ook in gebouwen met een meer dan gemiddelde warmtebehoefte, zoals scholen en zwembaden, verdient een cascadesysteem veelal de voorkeur boven andere mogelijkheden.

Gebouwbeheersystemen

Naarmate gebouwen meer installaties kennen die de omgeving voorzien van functionaliteit en veiligheid, gemak en comfort, wordt het beheer van die gebouwen complexer. Het gebouwbeheersysteem is een intelligent systeem dat u in staat stelt het totaal aan installaties beter, makkelijker en voordeliger te beheren.

Bent u eigenaar van een gebouw of gebouwbeheerder? Dan weet u wat er allemaal komt kijken bij een efficiënt beheer van uw gebouw. Techniek, ICT en gebouwautomatisering spelen in ieder gebouw een belangrijke rol. Of het nu gaat om kantoorgebouwen, schoolgebouwen, ziekenhuizen, winkelcentra, congreshallen, hotels of wooncomplexen. Gebouwautomatisering is noodzakelijk voor een juiste afstemming van alle technische functionaliteiten binnen het gebouw en voor een hoog comfort voor de gebruikers ervan. Uiteraard tegen zo laag mogelijke energie- en onderhoudskosten.

Van optimaal binnenklimaat tot lage Total Cost of Ownership

Ieder gebouw heeft verschillende gebruikers, ieder met hun eigen behoeften. Voor de eindgebruiker is het belangrijk dat hij of zij prettig én gezond kan werken of wonen in de ruimtes waarin die persoon zich begeeft. Wij als installateur zijn vooral gebaat bij een flexibel systeem dat eenvoudig in beheer en onderhoud is. De beheerder is op zoek naar een zeer betrouwbaar systeem als het gaat om continu comfort en onderhoud, dat bovendien kan communiceren met andere gebouwgebonden systemen via standaard protocollen. En de eigenaar tot slot wil de kosten gedurende de gehele levensduur van het gebouw zo laag mogelijk houden.

Kom bij ons werken als