Bol B.V.

Waarom moet ik mijn ventilatiesysteem laten reinigen?

Het ventilatiesysteem is nagenoeg het enige in huis waar nog geen aandacht aan wordt besteed. De ramen zeem je eens in de zoveel tijd en de buitenkant geef je een keer een linkje verf. En zo zijn er nog meer voorbeelden op te noemen. Maar het ventilatiesysteem is daar al aan gedacht? In de meeste gevallen niet. Iedereen maakt wel eens ventielen schoon, maar verder dan dit wordt vaak er niet gekeken. Terwijl de ergste vervuiling zich toch in de kanalen bevindt. Daarom is het ook belangrijk dat de kanalen ook onderhoud krijgen en ook de ventilator is heel belangrijk. Een niet goed werkende ventilator vermindert de werking van het systeem enorm, zo niet helemaal.

In de kanalen zit vaak stof met bacteriën en schimmels. Op den duur zit het gehele systeem verstopt en kan er geen lucht meer doorheen. Het vocht blijft dan nog langer in huis. Te veel vocht in huis is niet goed, het kan materialen zoals muren, kozijnen, vloeren en andere gevoelige materialen en apparatuur aantasten.

Kan ik mijn wasdroger op het ventilatiesysteem aansluiten?

Hoewel het fysiek mogelijk is om een wasdroger op een ventilatiesysteem aan te sluiten, raden wij u dit ten stelligste af. Er zou in dit geval te veel vocht en stof in de leidingen komen en dit kan ernstige gevolgen hebben voor de goede werking van het ventilatiesysteem.

Hoe kan ik mijn ventilatiesysteem uitschakelen?

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook ’s nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

In welke stand moet mijn ventilatiesysteem staan?

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1  De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is.
Stand 2 De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  
Stand 3 Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.
Kom bij ons werken als