Bol B.V.

Voorwaarden onderhoudsabonnement

Niet in het abonnement is opgenomen:

 • Reparatie werkzaamheden aan de CV installatie in of buiten het toestel. (geen voorrijkosten, starttarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Reparaties niet behorend tot de CV installatie. Hiervoor betaald u voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • De kosten van onderdelen en materialen.
 • De arbeidstijd, welke noodzakelijk is voor het vervangen van het totale toestel en warmtewisselaar. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • De arbeidstijd, welke noodzakelijk is voor het vervangen van installatiedelen, welke zich in of buiten het toestel bevinden. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Storingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, nalatigheid, doe-het-zelf werkzaamheden en werkzaamheden door derden.
 • Onvoorziene storingen in het gas- elektra- of watervoorziening geleverd door Nutsbedrijven of gelijkwaardig hieraan. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak hebben wij het recht de voorrijkosten in rekening te brengen
 • Het bijvullen en ontluchten van de installatie buiten de periodieke onderhoudsbeurt. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Het ontkalken van de warmtewisselaar of boiler.
 • Als het toestel of delen daarvan niet goed bereikbaar zijn door externe omstandigheden.
 • Als er geen gelegenheid is om een storing tijdens de normale arbeidstijden op te lossen.
 • Het verhelpen van de storing tijdens avond of weekenddienst, terwijl de storing zich als langere tijd voordoet.
 • Als een defekt onderdeel op tijdstip van constatering niet vervangen mag worden of als het onderdeel in een later stadium alsnog moet worden vervangen. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Als er ten onrechte een beroep op ons is gedaan. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Garantie op de niet door ons geleverde onderdelen.
 • Garantiewerkzaamheden op de ketel of materialen welke niet door ons geleverd zijn
 • Restitutie na vervanging van een defect bevonden onderdeel, waarvoor de monteur altijd toestemming vraagt.
 • Restitutie naar het beĆ«indigen van het contract uwerzijds
 • Het reinigen van rookafvoer- en luchttoevoerkanalen.
 • Het ontdooien van bevroren installaties of delen daarvan. (start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Bijvullen en/of afvoeren van koudemiddel(start tarief minimaal 0,5 uur arbeid)
 • Parkeerkosten (indien van toepassing).
Kom bij ons werken als