Bol B.V.

Overige voorwaarden

 • Bij installatiewerk is de garantie één jaar op montage, op materiaal is de fabrieksgarantie van toepassing.
 • Wij behouden ons het recht voor kostenstijging, middels een halfjaarprijsaanpassing door te berekenen.
 • Als er na een gemaakte afspraak niemand thuis blijkt te zijn, behouden wij ons het recht de voorrijkosten in rekening te brengen.
 • Het starttarief bij storingen of reparaties heeft een minimum van 0,5 uur arbeid
 • Nieuwe klanten betalen bij het afsluiten van een onderhoudsabonnement bij de eerste controle beurt eenmalig voorrijkosten van € 51,00 incl. BTW als u binnen een straal van 10 km rond Gouda woont en daarbuiten rekenen wij € 95,00 incl. BTW.
 • Het onderhoudsabonnement gaat in de na controlebeurt (of anders overeengekomen) en wordt aangegaan voor een duur van één jaar en wordt behoudens opzegging stilzwijgend voor de zelfde periode verlengd.
 • Abonnementen zijn toestel, adres en naam gebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij niet abonnees en daar waar een abonnement niet van toepassing is, worden voorrijkosten, materialen, arbeidsloon tegen het dan geldende tarief berekend.
 • Op door ons geleverde en gemonteerde onderdelen tijdens een reparatie verlenen wij één jaar garantie welke zich beperkt tot herlevering.
 • Het ventilatie-onderhoudsabonnement heeft alleen betrekking tot het onderhoud van de afzuig- unit.
 • In de zomerperiode van 1 mei tot 1 september rijden wij geen avond- of weekenddiensten voor verwarming- of warmwaterstoringen. Bij calamiteiten zijn wij altijd 24 uur bereikbaar op ons storingsnummer.
 • De kosten van het abonnement dienen ten aller tijden via (mobiele) pinautomaat te worden voldaan. Herstelwerkzaamheden of de gebruikte materialen tijdens het onderhoud en daarbuiten dienen te worden betaald via (mobile) pinautomaat. Indien u niet op deze manier kunt betalen, zijn wij genoodzaakt € 30,- incl. BTW administratiekosten in rekening te brengen.
Kom bij ons werken als