Bol B.V.

Waarom is de opbrengst van twee zonnecollectoren niet twee keer zo groot als de opbrengst van één zonnecollector?

Jaarlijkse opbrengst aan zonne energie van de SolarLine:

  • 3,5 GJ met één zonnecollector.
  • 4,8 GJ met twee zonnecollectoren.
  • 11,9 GJ met drie zonnecollectoren.

Bij twee zonnecollectoren is het water in de zonneboiler sneller warm, maar daardoor gaat het systeem eerder uit. De opbrengst wordt niet verdubbeld omdat het zonneboilersysteem minder in bedrijf is. Dat de opbrengst met ongelijke stappen omhooggaat, heeft ook te maken met de normen voor de berekeningswijze. Bij één of twee collectoren geldt NEN-EN 12975, bij drie collectoren NEN-EN 12976.

Kom bij ons werken als