Bol B.V.

Kan ik een SolarLine-systeem ook voor andere doeleinden gebruiken dan het verwarmen van water voor keuken en badkamer?

Een SolarLine zonneboilersysteem zorgt voor het verwarmen van een groot deel van uw tapwater voor keuken en douche door middel van zonne energie. Andere toepassingen, zoals centrale verwarming of verwarming van een zwembad, of combinaties van toepassingen zijn ook mogelijk. Het gaat in zo’n geval echter niet om een standaard SolarLine systeem. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk de installatietechnische situatie ter plekke te beoordelen.

Neemt u hiervoor contact op met een erkende installateur. Op basis van de verzamelde informatie van uw installatie en uw wensen kan uw installateur contact opnemen met Nefit en een systeem op maat adviseren.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat de subsidieregeling Duurzame Warmte (september 2008) alleen van toepassing is op zonneboilersystemen die dienen voor de verwarming van tapwater.

Kom bij ons werken als